logo ms

Sabtu, 03 Disember 2022

faq  |  contact us  |  feedback  |  Peta laman

Hal Ehwal Korporat

Seksyen ini menyelaras program dan aktiviti di bawah  Pelan Transformasi dan Plan Strategik IDFR, memudahcara permintaan bagi kolaborasi/kerjasama termasuk menyediakan Memorandum Persefahaman dan Surat Perjanjian Kerjasama.  Seksyen ini juga menyelaras lawatan ke Institut ini, menghantar jemputan dan siaran akhbar kepada pihak media, menguruskan penerbitan berkala Institut dan menyelaras pelbagai mesyuarat dalaman.