logo ms

Isnin, 27 Mac 2023

faq  |  contact us  |  feedback  |  Peta laman

negotiation main

 

Pusat Kepimpinan, Perundingan dan Diplomasi Awam (LNPD) telah menganjurkan kursus Negotiation Course for Junior Level Officers dengan jayanya bermula 14 hingga 16 Mac 2023. Seramai 37 orang peserta untuk Gred 41 sehingga 44 dari pelbagai kementerian, jabatan dan agensi kerajaan Malaysia telah terlibat dalam kursus tersebut. Kursus yang berlangsung selama tiga hari ini direka untuk memperkukuh kemahiran perundingan para pegawai kerajaan dalam mewakili organisasi mereka sebelum mereka terlibat secara langsung dalam sebarang amalan perundingan di platform antarabangsa. Kursus ini diharapkan dapat meningkatkan kefahaman para peserta tentang peraturan asas perundingan dalam mana-mana persekitaran dan mempersiapkan diri mereka dengan alat-alat dan taktik-taktik dalam persediaan untuk menjadi seorang perunding yang berjaya.

Penceramah utama menyampaikan syarahannya tentang perkara-perkara penting dalam perundingan yang akan membantu para peserta untuk membina teras kecekapan mereka dalam bidang tersebut. Simulasi perundingan juga turut dijalankan untuk membolehkan para peserta merasai pengalaman berhadapan dengan situasi sebenar proses perundingan antara negara. Pihak LNPD turut menjemput penceramah jemputan lain untuk berkongsikan pengalaman mereka sebagai pengamal sebenar dalam perundingan, iaitu Datuk Hiswani Harun, Dato’ Mohd Khalid Abbasi, dan Puan Aznifah Isnariah Abdul Ghani. Para penceramah tersebut menghuraikan aspek-aspek perundingan bilateral dan multilateral serta berkongsikan pengalaman mereka dan cabaran-cabaran yang dihadapi dalam proses perundingan.

Dalam ucapan penutupnya, Encik Hamizan Hashim, Pengarah LNPD, menyampaikan penghargaan khusus dan terima kasih kepada para penceramah yang telah menyampaikan ceramah serta berkongsi pandangan dan pengalaman mereka yang sangat bernilai kepada para peserta. Beliau percaya bahawa para peserta akan pulang ke tempat kerja masing-masing dengan pandangan dan kemahiran yang luas yang diperoleh daripada kursus ini. Beliau juga mengharapkan agar para peserta dapat mengamalkan ilmu perundingan yang telah diajar dalam kursus ini bukan sahaja di tempat kerja masing-masing, bahkan dalam kehidupan seharian mereka.

 

                          negotiation 1    negotiation 2    negotiation 3

sayitright main

IDFR telah menganjurkan kursus “Say It Right: A Course on Pronunciation” daripada 7 – 9 Mac 2023. Seramai 25 peserta daripada pelbagai kementerian dan agensi kerajaan menyertai kursus ini iaitu Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan Malaysia (KPKT), Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), Kementerian Pelancongan, Kesenian, dan Kebudayaan (MOTAC), Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDNKSH), Kementerian Kesihatan (KKM), Kementerian Komunikasi dan Digital (KKD), Parlimen Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat (Putrajaya), Unit Kerjasama Awam Swasta, Jabatan Perdana Menteri (UKAS), Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri (IDFR) dan Kementerian Luar Negeri (Wisma Putra).

Bagi mengungkap ciri-ciri teras komunikasi berkesan, kandungan kursus termasuk meningkatkan kesedaran peserta mengenai Sistem Bunyi Bahasa Inggeris serta berlatih menggunakan teknik dan ciri teras pertuturan bagi membentuk penutur bahasa Inggeris yang berkeyakinan. Ini seterusnya akan membantu peserta dalam pertuturan seharian, terutamanya dalam bidang kerja masing-masing. Selain daripada itu, bertutur menggunakan perkataan yang tepat dan memahami kepentingan nada, irama, dan sebutan suku kata merupakan aspek-aspek asas komunikasi. Ini adalah supaya matlamat bertutur boleh dicapai di mana pendengar dapat memahami maklumat yang disampaikan dengan jelas, berkesan dan berkeyakinan.

Kursus ini mendapat sambutan baik kerana ia menggalakkan peserta berlatih bertutur dalam bahasa Inggeris sambil memberi tumpuan kepada masalah sebutan yang mereka hadapi dalam bahasa Inggeris. Mereka berupaya menerapkan gaya sebutan, irama dan intonasi yang tepat menerusi pelbagai situasi kehidupan sebenar terutama di tempat kerja. Mereka diukur daripada segi pemahaman mereka berkaitan kemahiran pertuturan yang baharu dipelajari. Kursus tiga hari ini juga penuh bermaklumat dan menarik.

 

          sayitright 2  sayitright 4  sayitright 3

spkm22023 3

Siri kedua Kursus Pra-Penempatan untuk Pegawai dan Pasangan 2023 (SPKM 2/2023) telah berlangsung dari 27 Februari hingga 3 Mac 2023. Kursus selama lima hari ini telah dihadiri oleh pegawai-pegawai gred 38 dan ke bawah dari pelbagai kementerian dan agensi kerajaan.

Kursus ini telah direka khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran para peserta dalam bidang diplomasi dan amalan diplomatik antarabangsa. Kursus ini juga bertujuan untuk memberikan maklumat terkini kepada para peserta tentang hal-hal pentadbiran dan pengurusan, yang penting bagi tugasan mereka di luar negara.

Sepanjang tempoh lima hari kursus tersebut, para peserta telah diberikan pengetahuan dalam pelbagai kemahiran yang berkaitan dengan hal pentadbiran, kewangan, protokol, konsular, serta etika diplomatik dan hal ehwal negara. Modul-modul seperti makan beradap dan majlis rasmi, kesedaran budaya, dan integriti di tempat kerja turut diadakan semasa kursus tersebut. Dua slot baharu turut diperkenalkan iaitu sesi perkongsian tentang counter espionage dan pengurusan krisis. Para peserta turut diingatkan tentang kepentingan untuk bekerja sebagai satu pasukan demi mencapai matlamat bersama dalam mempertahankan kepentingan negara.

SPKM 2/2023 turut menyaksikan sesi interaksi yang aktif antara para peserta dan penceramah sewaktu sesi ceramah, di samping perkongsian kepakaran, pengetahuan, pandangan dan pengalaman dalam bidang diplomasi.

Pada sesi penutup, Puan Farah Dhiba Ahmed, Ketua Penolong Pengarah, Pusat Kepimpinan, Perundingan dan Diplomasi Awam, IDFR menyampaikan penghargaannya kepada para peserta atas komitmen dan kerjasama penuh mereka sepanjang kursus berlangsung. Beliau turut mengucapkan selamat maju jaya kepada semua peserta untuk penempatan mereka di luar negara kelak.

spkm22023 4 spkm22023 4 spkm22023 4

Disediakan oleh:
Pusat Kepimpinan, Perundingan dan Diplomasi Awam (LNPD)

spkm12023 3

Kursus pertama bagi tahun 2023, Kursus Pra-Penempatan untuk Pegawai dan Pasangan (SPKM) 1/2023 telah berjaya diadakan dari 30 Januari hingga 10 Februari 2023.

Kursus ini direka untuk pegawai Gred 41 dan ke atas bersama pasangan mereka dengan objektif untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka tentang amalan diplomasi dan diplomatik antarabangsa yang penting dalam melaksanakan tugasan di luar negara. SPKM 1/2023 telah dihadiri oleh 75 orang peserta daripada 12 kementerian dan agensi kerajaan.

Sepanjang tempoh lapan hari berkursus, para peserta telah dilengkapi dengan pengetahuan yang berkaitan dengan pentadbiran, kewangan, protokol, konsular, serta etika diplomatik dan hal ehwal negara. Para peserta telah didedahkan dengan etika yang bersesuaian semasa makan beradap dan majlis rasmi untuk mengembangkan kemahiran sosial interpersonal mereka. Mereka turut didedahkan dengan aspek kesedaran budaya termasuk hal berkaitan jurang budaya dan meraikan perbezaan budaya. Kepentingan untuk bekerja sebagai satu kumpulan ke arah mencapai matlamat bersama untuk mempertahankan kepentingan Malaysia juga telah ditekankan dalam kursus ini. Para peserta turut diingatkan tentang kepentingan integriti di tempat kerja yang merangkumi pertimbangan yang baik, kejujuran, dan kebolehpercayaan. Semasa kursus ini juga para peserta telah didedahkan dengan maklumat dan pengetahuan yang diperlukan dalam mempromosikan Malaysia di luar negara, iaitu Malaysia sebagai destinasi perdagangan, pelaburan dan pelancongan pilihan dan industri minyak sawit Malaysia. Memandangkan IDFR sentiasa menambah baik modul-modul dalam SPKM, slot baharu yang menekankan tanggungjawab untuk menyimpan dan menyelenggara dokumen sulit dan terperingkat dengan kaedah yang betul di kedutaan telah diperkenalkan.

Dalam ucapan penutupnya, Encik Hamizan Hashim, Pengarah Pusat Kepimpinan, Perundingan dan Diplomasi Awam, IDFR, mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada para peserta atas komitmen mereka sepanjang kursus ini. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada para penceramah yang telah menyampaikan pengetahuan, pandangan dan pengalaman berharga kepada peserta. Beliau mengucapkan selamat maju jaya kepada para peserta untuk penempatan mereka di luar negara kelak.

spkm12023 4 spkm12023 4 spkm12023 4

Disediakan oleh:
Pusat Kepimpinan, Perundingan dan Diplomasi Awam (LNPD)

 

MARK1

Pada 25 November 2022, Pusat Kajian Politik dan Diplomasi Ekonomi (PSED), IDFR telah menjadi tuan rumah bersama Institut Pengajian Malaysia dan Antarabangsa (IKMAS), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dalam menganjurkan sebuah Ceramah Khas oleh Sir Mark Moody-Stuart, Bekas Pengerusi Global Compact Foundation, Bekas Naib Pengerusi Royal Dutch Shell dan Pengarah Saudi Aramco.

Ceramah Khas yang bertajuk “Responsible Leadership in the Face of Energy Challenge” telah diadakan dalam mod hibrid dengan kehadiran seramai 138 pegawai dari pelbagai kementerian dan agensi kerajaan, Perwakilan Malaysia di luar negara, kedutaan asing, kerajaan negeri, serta ahli akademia.

Sir Mark Moody-Stuart merupakan pemimpin korporat dengan pengalaman lebih daripada 20 tahun memimpin syarikat terkemuka dunia seperti Shell dan Aramco. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai ahli Majlis Penasihat Setiausaha Agung PBB untuk Global Compact dan kemudiannya dilantik sebagai Naib Pengerusi UN Global Compact Board (2006 hingga 2018) dan Pengerusi Global Compact Foundation (2006-2022). 

Majlis dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada Puan Nuryante Mohd Yazid, Pengarah PSED dan seterusnya ceramah dikendalikan oleh Profesor Dr Sufian Jusoh, Pengarah IKMAS. Melalui ceramah selama satu jam tersebut, Sir Mark Moody-Stuart telah berkongsi pengalaman dan pengajaran tentang cara terbaik pemimpin korporat boleh bekerjasama rapat dalam menangani cabaran berkaitan dengan kemapanan korporat, etika perniagaan, dan kepimpinan yang bertanggungjawab terutamanya dalam sektor tenaga.

Sesi bicara dua-hala tersebut juga menekankan peranan penting pemimpin korporat dan komitmen mereka dalam melaksanakan tanggungjawab untuk menangani cabaran global yang terus berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks dan memerlukan tindak balas segera. Ceramah kemudian disusuli dengan beberapa soalan yang diaju oleh para peserta di auditorium.

MARK3 MARK3 MARK3

Disediakan oleh:
Cik Hanun Insyirah Ishak dan Cik Aida Yasmin Azhar
Pusat Kajian Politik dan Diplomasi Ekonomi (PSED)